آغاز رسمی فعالیت های جمعیت داوطلبان سبز

روز پنج شنبه هشتم بهمن ماه ١٣٨٨ جمعیت داوطلبان سبز آغاز فعالیت رسمی خود را به عنوان یک سازمان غیردولتی طرفدار محیط زیست اعلام کرد. ایده تشکیل این سازمان غیردولتی در پاییز سال ١٣٨۵ شکل گرفت و اقدامات اولیه برای ثبت و تاسیس آن آغاز شد. شش ماهه اول سال ٨۶ به تدوین اساسنامه گذشت. طی شش ماه با حضور بیش از ٣٠ نفر از افرادی که سابقه فعالیت های داوطلبانه در حوزه محیط زیست داشتند جلسات متعددی تشکیل شد که خروجی این فرآیند اساسنامه جمعیت داوطلبان سبز بود. سرانجام در آذرماه ١٣٨٨ پروانه فعالیت این سازمان غیردولتی به شماره
١/٨/٨٣/١١١٢١٨ از سوی وزارت کشور صادر شد.
در ماه ها و سال های گذشته ایجاد یک سازمان غیردولتی اخلاقی و کارآمد دغدغه اصلی هیئت موسس این جمعیت بوده است و تلاش شده است تا ساختارها و خط مشی های تعریف شده نیز مبتنی بر همین اصول باشند.
چشم انداز تعریف شده برای جمعیت داوطلبان سبز که به مثابه مقصد آرمانی فعالیت های این سازمان خواهد بود عبارت است از:
«جامعه ای که رفتارهای محیط زیستی و اخلاق مبتنی بر پایداری محیط زیست در آن گسترش یافته است.» و ماموریت آن «پاسداری و حمایت از زیست بوم های سرزمین ایران با استفاده از ظرفیت های داوطلبانه» تعریف شده است.
برای حرکت در مسیر چشم انداز، راهنماها و شاخص هایی تعریف شده اند که رعایت آنها در فعالیت های سازمان ضروری و بنیادی است. این موارد در قالب شش اصل و به نام ارزش های بنیادین جمعیت داوطلبان سبز تعریف شده اند که عبارتند از:
١- پایبندی به اصل صداقت و پرهیز از ناراستی
٢- داوطلب مداری و مشارکت اجتماعی
٣- شفافیت و پاسخگویی
۴- قانون مداری
۵- استقلال تصمیم گیری ها از منافع سیاسی و اقتصادی دیگران
۶- پرهیز از رفتارهای خشونت آمیز و ترویج رفتار صلح جویانه
تعریف هرگونه ماموریت و استراتژی برای جمعیت داوطلبان سبز بایستی با نگاه به این اصول شش گانه باشد.
در حال حاضر سرفصل استراتژی های تعریف شده برای جمعیت داوطلبان سبز به این شرح است:
- تولید اطلاعات
- ترویج انس با طبیعت
- استفاده از ظرفیت های قانونی
- آموزش
- اطلاع رسانی
- ظرفیت سازی سازمانی
- تلاش برای جلب حمایت اشخاص کلیدی
- اجرای برنامه های نمادین
همچنین در سندی که اصول کار جمعیت داوطلبان سبز نام دارد کدهای اخلاقی، الزامات اساسی و برخی نکات کلیدی که بایستی در فعالیت های جمعیت داوطلبان سبز مورد توجه قرار گیرد و رعایت شود، اعلام شده است. اصول کار جمعیت داوطلبان سبز به شرح زیر است:
١- ما بر این باوریم که وجود، حضور و کنش‌گر بودن ظرفیت داوطلبی و فرهنگ عمومی حفاظت از محیط زیست، برای حفظ و پایداری محیط‌زیست در سطح سرزمینی و جهانی، راهبردی و اساسی است.
٢- ما بر این باوریم که داوطلب بودن فقط بر طبق میل شخصی و اراده آزاد و همچنین نبود انگیزه‌های مشخص و بارز مادی و یا انگیزه‌های اجتماعی نامرتبط با اهداف سازمانی امکان پذیر است.
٣- حفظ حیثیت و مفهوم داوطلب بودن همواره در رفتار و رویکرد ما مورد توجه بوده و ما از رفتاری که موجب خدشه به معنای آن شود خودداری می‌کنیم.
۴- ما همواره در ادای سپاس نسبت به فعالیت‌های اعضای داوطلب خویش می‌کوشیم، اما همواره این سپاس را به نمایندگی از جامعه انجام ‌داده و سازمان و یا فردی از سازمان را طرف دین محسوب نمی‌کنیم.
۵- ظرفیت‌سازی برای داوطلبان هیچگاه یکی از اهداف اولیه سازمانی ما نخواهد بود، اما ما همواره به عنوان یک راهبرد اساسی برای نیل به اهداف و آرمان‌های سازمانی به آن توجه می‌کنیم.
۶- ما قائل به اولویت گفتگو و تضارب آرا در هنگام مواجهه با نظرات مخالف هستیم حتی در زمانی که بر مخالفت خویش همچنان پایدار باشیم.
٧- اعضای سازمان ما هیچگاه به خاطر خدماتی که به صورت داوطلبانه برای سازمان انجام‌ داده‌‌اند در آینده از طرف سازمان مورد پرداخت و یا حمایت مالی قرار نخواهند گرفت.
٨- ما از رفتاری که به طور مشخص و قابل پیشبینی موجب به خطر افتادن سلامت و کرامت انسانی افراد شود خودداری می‌کنیم.
٩- ما در صورتی که  انحرافی پایدار و غیر قابل اصلاح در سلامت سازمانی رخ دهد و یا این که  چشم‌انداز حیات سازمانی متضمن منفعت و یا ظرفیتی برای محیط زیست و یا فرهنگ داوطلب‌گرایی نباشد، منافع محیط زیست سرزمین و حفظ اعتبار اجتماعی نهاد‌های مردمی  و همچنین آبروی روحیه‌ داوطلبی را بر حیات سازمانی خود ترجیح داده و به عمر سازمان پایان می‌بخشیم.
١٠- ما برای رسیدن به آرمان‌ها و یا اهداف سازمانی خود هیچ‌گاه مطلب خلاف واقع و یا غلو شده اظهار نمی‌کنیم.
١١- ما در راه نیل به آرمان‌های خود هیچ هم‌پیمان و یا دشمن دائمی نخواهیم داشت.
١٢- ما در راه نیل به آرمان‌های خود هیچگاه دست به خشونت و یا افترا نمی‌زنیم.
١٣- ما همواره استقلال مالی خود را از منافع سیاسی و اقتصادی ولو مثبت و عالم‌المنفعه افراد و نهاد‌های دیگرحفظ خواهیم کرد.
١۴- ما هیچگاه توان سازمانی، توان داوطلبی و همچنین شهرت و اعتبار سازمان خود را در مواردی که مرتبط با اهداف سازمانی ما نباشند، هزینه نمی‌کنیم.
١۵- ما همواره در هنگام طراحی و اجرای برنامه‌ها و ساختارهای سازمانی با تمامی توان سعی می‌کنیم که گرایش داوطلب‌گرایی ما در آن برنامه و یا ساختار به طور برجسته و با الویت‌ بالا، منعکس و قابل مشاهده باشد.
١۶- ما همواره سعی می‌کنیم که در رفتار، نگرش و برنامه‌های محیط زیستی خود به روزترین و مقبول‌ترین دیدگاه‌های علمی را مبنا قرار داده و همچنین قائل به قبول مطلق، همیشگی و بدون تشکیک اظهارات هیچ مرجع علمی نیستیم.
١٧- ما تمام سعی خود را می‌کنیم تا محدودیت‌ها و محذوریت‌های اجتماعی، مانع شفافیت‌ و یا عدم واکنش مناسب ما نسبت به اظهار نظر‌ها، نگرش‌ها و رویکردهای نادرست در مورد محیط زیست نشود اگر چه هیچ‌گاه سکوت خود در برابر معضلات زیست محیطی را به معنای رضایت خویش نمی‌دانیم.
١٨- ما از شجاعت برای تغییر نگرش‌ها، رویکردها و اظهارات خود در صورتی که بر عدم صحت و یا نامناسب بودن آن‌ها آگاه شویم، برخورداریم.
١٩- ما همواره سعی می‌کنیم تا شفافیت مالی سازمان را تا حدی که موجب خدشه به حریم خصوصی اشخاص و یا آسیب‌پذیری مشخص سازمان نشود همواره رعایت کنیم.
٢٠- ما مشکلات و مسائل محیط زیست را دستاویزی برای رسیدن به اهدافی خارج از حوزه محیط زیست -ولو آن که اهداف مثبتی باشند- قرار نمی‌دهیم.
٢١- ما معتقد به انسجام به صورت سازمان و استفاده از روش‌های مدیریتی و راهبردی مدرن در درون سازمان و گروه خود هستیم و از تبدیل سازمان به یک جمع دوستی و یا هیات غیر رسمی خودداری می‌کنیم.
٢٢- ما همواره بیشترین سعی خود را می‌کنیم تا از لحاظ مادی و مالی به فرد و یا نهاد خاصی مدیون نشویم حتی اگر که ادای آن دین بر ما لازم نباشد. همچنین ما همواره نسبت به سلامت و شفافیت منابع کمک‌های مالی حساسیت داریم.
٢٣- ما به خاطر مدیون بودن مادی و یا معنوی به فرد و یا نهادی، تغییری در اصول و اهداف اولیه خود ایجاد نمی‌کنیم.
٢۴- ما همواره تا پایان حیات سازمان به امکان اثرگذاری مثبت در فرایند‌های اجتماعی تاثیرگذار بر پایداری محیط زیست در سرزمین، معتقد خواهیم ماند.
٢۵- ما همواره تا پایان حیات سازمان به امکان همزیستی هوشمندانه میان توسعه اقتصادی و پایداری محیط زیستی در سرزمین، معتقد خواهیم ماند.
٢۶- ما همواره به طور فعالانه‌‌ای، غیر سیاسی، غیر انتفاعی و غیر دولتی بودن خویش را حقیقی و مستدام می‌داریم.
٢٧- ما همواره معتقد به برابری در امکان داوطلب شدن برای همه افراد بدون توجه به جنسیت، سن، تحصیلات، مذهب، قومیت و دیدگاه سیاسی هستیم.
٢٨- ما از این که به گونه‌ای رفتار کنیم که مخاطبان ما منحصر به قشر متخصص محیط زیست شوند خودداری می‌کنیم.
٢٩- ما از تقابل‌های اجتماعی نامرتبط با اهداف سازمانی خود خودداری می‌کنیم.
٣٠- ما همواره سعی می‌کنیم که عملیات سازمانی ما منعکس کننده اعتقادات زیست محیطی ما باشد.
٣١- ما هیچ‌گاه در طول حیات سازمانی خود، حقوق معنوی هیچ یک از اعضای سازمان را -حتی در صورت عدم ادامه عضویت وی- انکار و یا انتساب به غیر نمی‌کنیم.
٣٢- ما همواره به محدودیت‌های اساسی ظرفیت‌های خود معترفیم و در صورت آگاهی سعی در انکار و یا پنهان‌کردن آن نمی‌کنیم. همچنین ما از ایجاد عامدانه و آگاهانه توقع‌هایی از سازمان در اجتماع و سرزمین، که بیش از ظرفیت سازمان باشد، خودداری می‌کنیم.
٣٣- ما زمین را متعلق به همه مردمان دنیا می‌دانیم و داشتن آگاهی و دغدغه نسبت به مشکلات محیط زیستی در هر نقطه از آن را حق همگان می‌دانیم.

/ 11 نظر / 69 بازدید
نمایش نظرات قبلی
محمد درویش

باز هم تبریک می گویم ... هم شروع رسمی داوطلبان سبز را و هم شروع دوباره وبلاگ گرگ خاکستری را. راستی! چرا عکسها را آپلود نکردی؟ حداقل برای من با ایمیل بفرستشون. درود.

حسن زاده

جمعیت محترم داوطلبان سبز با عرض تبریک - موفق و پیروز باشید. از طرف همیاران زیست سبز - تبریز

safzav

یعنی اینجا دوباره زنده شده؟

حسین عبیری گلپایگانی

با تبریک به آغاز کار جمعیت دواطلبان سبز پس از ماه ها تلاش و کوشش بلاخره تشکل مردم نهاد جمعیت داوطلبانه سبز به ثبت قانونی رسید و از روز پنج شنبه مورخه 8/11/1388 این جمعیت رسما" شروع به فعالیت نمود. ضمن تبریک به هیئت موسس این تشکل زیست محیطی و بقیه اعضای آن مخصوصا" دوست عزیزم آقای مهندس هادی کاشانی ؛ برای همه آنان آرزوی موفقیت می نمائیم و جا دارد از زحمات جناب آقای هادی کاشانی که سالها در جبهه سبز ایران صادقانه به محیط زیست ایران خدمت کرد و امروز دوباره با حضور خود در جمعیت داوطلبان سبز باعث منشا خیر برای محیط زیست کشور باشد. همچنین امیدوارم که دوستان قدیمی جبهه سبز با سازمان دهی و آغاز فعالیت مجدد در جمعیت داوطلبان سبز دوباره بتوانند خلاء و کمبود حضور جبهه سبز ایران را که در ایام فعالیت خود بزرگترین تشکل زیست محیطی یک دهه اخیر را پر نمایند

سعید خواجه سعیدی

بنده مشتاق برای فعالیت در این جمعیت هستم . اگه ممکنه راه عضویت و فعالیت را برای من ایمیل کنید . ممنونم

م

سلام امیدوارم همیشه موفق و سربلند باشید.. من هم با افتخار می گویم ایرانی ام و عاشق این خاک امیدوارم وبلاگ نو پای من رو با راهنمائیهاتون مفیدتر و بهتر کنید... منتظرتون هستم

خاطره

سلام.میشه لطفا بگین چطوری میتونم عضو جمعیت شما بشم؟

سلام مرد بزرگ-سانازم موفق باشی

شهاب

درود بر شما چه طوری میشه عضو شد