گرگ خاکستری

شکار و محیط زیست شکننده ایران

سال ٨۶ از دوست و همراه عزیز، آقای دکتر وطن پرست یادداشتی در روزنامه اعتماد چاپ شد با عنوان «یکی بر سر شاخ بن می برید»
لینک این یاداشت را در وب سایت آفتاب پیدا کردم.

یکی بر سر شاخ بن می برید

 

 

   + گرگ خاکستری ; ۱٠:۱۳ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٤ بهمن ،۱۳۸۸
    پيام هاي ديگران ()